Kategoriat
työelämä työmarkkinat Yleinen

Kiinnostaako omaehtoinen opiskelu? Lue vinkit hakuun

Omaehtoinen opiskelu on TE-toimiston suosituimpia palveluita. Kielteiset tukiratkaisut aiheuttavat ihmetystä ja turhautumista tuen hakijoissa. Lue seuraavaksi, mitä sinun on hyvä tietää, jos haluat päästä opiskelemaan työttömyysetuudella tuettuna. Muista, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Koskaan ei ole liian aikaista ottaa yhteyttä TE-toimistoon, kun mietit omaehtoista opiskelua.

Kirjoittaja: Zane Balode, Uudenmaan TE-toimisto, johtava asiantuntija

Vuodenvaihteen lähestyessä opiskelijahaku on käynnissä monessa oppilaitoksessa ja useat uudet ryhmää aloittavat koulupolkunsa tammikuussa 2022. Uusi alku on muutos, joka tuo mukanaan suuria odotuksia, mutta myös epävarmuutta.

Aikuisiässä opiskelua aloitteleva joutuu pohtimaan montaa tekijää. Itsensä ja usein myös perheensä elättäminen on suurimpia kysymyksiä, kun koulupolulle astutaan.

Voinko saada opintotukea, rahoitanko opintojani osa-aikatyöllä vai olisiko minulla mahdollisuuksia ammatillisen kuntoutuksen tukeen. Entäpä työttömyysetuudella tuetun opiskelun mahdollisuus?

Vuodenvaihde on aikaa, jolloin myös TE-toimistoihin tulvii omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun hakemuksia. Joululomalta palaavaa TE-asiantuntijaa odottaa takuuvarmasti melkoinen muistilista jätettyjä soittopyyntöjä liittyen pian alkaviin tai juuri alkaneisiin opintoihin.

Jos asiakas on ottanut puhelinpalvelun neuvoista vaarin, asiantuntijan sähköpostissa saattaa odottaa samoihin opintoihin liittyvät omaehtoisen tuen hakulomakkeet. Sieltä löytyy oppilaitoksen täyttämä TEM 621, ja lisäksi omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle odottavat TE-toimiston arviointia lomakkeessa TEM 623.

Seuraa hektinen hakemusten käsittelyrumba. Uusia suunnitelmia laaditaan heidän kanssa, joille tuki on myönnetty. Hyvin moni saa kuitenkin postissa ikävän tiedon, ettei omaehtoista opiskelua tullakaan tukemaan työttömyysetuudella.

Tämä saattaa olla pysäyttävä hetki, jolloin herää paljon kysymyksiä: miksi koulutustani ei tuettu, mutta kaveri hyvin samankaltaisessa tilanteessa sai myönteisen päätöksen?

Onko tämä lopullinen ratkaisu vai voidaanko tätä vielä muuttaa? Tarkoittaako tämä, etten pääsekään opiskelemaan? Mitä tapahtuu, jos sittenkin menen opiskelemaan?

Kerro opiskeluajatuksista mahdollisimman varhain

Tässä vaiheessa voisimme tehdä aikahypyn menneisyyteen, hetkeen, jolloin opiskeluaie alkoi itää.

Omaehtoisen opiskelun tuen hakija on varmasti pitkään pohtinut eri vaihtoehtoja, myös kouluttautumista. Tämä ajatusten itämis- ja kypsymisvaihe ei ole lainkaan liian varhainen ajankohta jutella aikeista TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Päinvastoin olisi suositeltavaa ottaa asia esille mahdollisimman varhain.

Oma vastuuasiantuntija on henkilö, jonka kanssa työnhakija-asiakas voi pohtia eri vaihtoehtoja. Hän tuntee asiakkaan lähtökohdat ja tilanteen parhaiten.

Kun tilannetta käydään läpi ja todetaan, että omaehtoinen opiskelu on ehdottomasti paras tapa tukea asiakkaan työllistymistä, tukemisesta laaditaan alustava työllistymissuunnitelma. Näin epävarmuudelle jää paljon vähemmän tilaa. Silloin asiakas voi keskittyä koulutuksen hakemiseen ilman häiritseviä stressitekijöitä.

Kriteerit tuelle

Mitkä ovat sitten ne kriteerit, joita TE-toimisto arvioi, kun työnhakija-asiakas kertoo opiskeluaikeista? Varmaa on, ettei asiaan vaikuta asiantuntijan huonot yöunet, vaan ratkaisu perustuu vahvasti lakipykäliin.

Omaehtoisen opiskelun tukemisen kriteereistä on säädetty Julkisen työvoima- ja Yrityspalvelulain 6. luvussa. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® 

Lain mukaan omaehtoisen opiskelun tarkoitus on parantaa aikuisten ammattitaitoa ja mahdollisuutta saada työtä tai säilyttää työpaikka ja turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Kun ratkaisu opintojen tukemisesta tehdään, laissa säädettyjen kriteereiden pitää täyttyä sekä työnhakija-asiakkaan että valitun koulutuksen osalta.

Asiakkaan tulee olla 25 vuotta täyttynyt työnhakija, jolla on koulutustarve. Lisäksi omaehtoisen opiskelun tukemisen tulisi olla työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä.

Omaehtoisesta opiskelusta tulee olla lähtökohtaisesti sovittu työllistymissuunnitelmassa ja edellytyksien työttömyysetuuden saamiselle tulisi täyttyä.

Sen lisäksi asiantuntijan täytyy harkita kokonainen liuta muita tekijöitä, esimerkiksi asiakkaan soveltuvuutta valittuun koulutukseen ja kyseiselle alalle. Hyvää tarkoittava palvelu ei saisi vaikuttaa negatiivisesti työllisyyteen, joten on katsottava, ettei asiakkaan nykyinen työsuhde kärsi opintojen tukemisesta.

Asiakas ei saisi irtisanoutua opiskellakseen työttömyysetuudella. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun. On myös muistettava, että ensisijainen opintojen tukimuoto Suomessa on edelleen opintotuki.

Valitun koulutuksen tulee ennen kaikkea olla työllistävä. Tämän lisäksi laki sanelee tarkasti muitakin tukemisen kriteereitä, joita asiantuntijamme käyvät läpi valittua koulutusta arvioidessaan esimerkiksi: onko koulutus päätoimista, johtaako koulutus tutkintoon tai tutkinnon osaan, onko kyse lisä- tai täydennyskoulutuksesta.

TE-toimiston ratkaisusta ei ole mahdollista valittaa, mutta on mahdollista pyytää asian uudelleenkäsittelyä, jos tuntuu esimerkiksi, että lomaketta täyttäessä ei kiireen vuoksi onnistuttu tuomaan esiin kaikkia perusteluja tai jotakin tärkeää jäi kertomatta.

Laaja työkaluarsenaali asiakkaan apuna

TE-toimiston tehtävä on auttaa työnhakijaa työllistymään ja lain mukaan jokaisessa asiakastapauksessa on käytettävä tilanteen kokonaisharkintaa ja valittava sopivin ja tehokkain apukeino.

Ei ole oikein lähteä sopimaan pitkästä toimenpiteestä, kuten tutkintotavoitteellisesta opiskelusta, jonka vaikuttavuus alkaisi näkyä vasta vuosien kuluttua, jos työllistymiseen paljon tehokkaammin auttaisi jokin ketterämpi palvelu.

TE-toimiston käytössä on varsin laaja työkaluarsenaali. Jokaisessa asiakastapauksessa pyritään valitsemaan sopivimmat keinot, riittäisikö työnhakusparraus, auttaisiko lyhyt työkokeilu, olisiko palkkatuki hyvä idea vai pitäisikö kuitenkin harkita kouluttautumista, ja jos näin, niin millaista?

TE-toimisto tarjoaa varsin laajan valikoiman tehokkaita työvoimakoulutuksia, jotka kaikki suuntautuvat työllistymiseen, ja asiasta kiinnostuneen kannattaa ehdottomasti tutustua tarjontaan: Haussa oleva työvoimakoulutus – Haku hakutekijöillä (te-palvelut.fi)

Kaikille uudelleen kouluttautumista harkitseville työnhakijoille suosittelen käsittelemään omia suunnitelmia TE-toimiston asiantuntijan kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty!

Blogi on julkaistu aiemmin Suotuisa suunta blogilalustalla:

Suotuisa suunta: Omaehtoinen opiskelu – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty