Kategoriat
kohtaanto työelämä työmarkkinat työnantajat Yleinen

Yli tuhat onnistumistarinaa – Työ-SIBissä löydetään ihmisen piilossa oleva potentiaali

Työ-SIB työllistämisohjelman valmennuksissa asiakkaat kohdataan heidän omista lähtökohdistaan – kunnioittavasti ja kuunnellen. Apua saa työnhakuprosessin kaikissa eri vaiheissa. Valmennuksessa pyritään siihen, että asiakas kokee onnistumisia ja oppii tunnistamaan yhä paremmin omaa profiiliaan ammattilaisena ja osaa hyödyntää tätä työnhaussa. Tavoitteena on pitkäkestoinen työllistyminen. Moni onkin onnistunut. Yli tuhat osallistujaa on työllistynyt hankkeessa.

Kirjoittajat: Sirkku Lepistö, asiakaspäällikkö, S-Pankki & Heli Riipinen, Työ-SIB valmentaja Sunura

Jokaiselle valmennuksessa olevalle rakennetaan oma työnhaun prosessi yhteisen keskustelun ja valmentajan aktiivisen kuuntelun avulla. Asiakkaalla on vapaus ilmaista omia työtoiveitaan ja odotuksiaan. Kokemus on tärkeä valmennettavalle ja hänellä on lupa rikkoa niitä perinteisiä rajoja, jotka mahdollisesti ovat aiemmin sanelleet, miten työtä haetaan.

Työ-SIBissä on mahdollista myös kouluttautua uuteen ammattiin oppisopimustyösopimuksen kautta. Tarkoitus on tuoda asiakkaan näkyville erilaisia mahdollisuuksia ja vahvistaa uutta tapaa lähestyä työnhakua.

Työ-SIB -valmentajan työssä tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Arvokkaana lisänä valmentajilla voi olla kokemusta esimerkiksi rekrytoinnista, kun on aiemmin toiminut työnantajan edustajana työnhakuprosessissa.

Tämä kaikki luo syvää ymmärrystä valmennustilanteisiin ja vapauttaa luovuuden valmennettavan asiakkaan käyttöön.

”Onnistumisen kokemusten jakaminen on tärkeää. Se luo merkitystä ja selkeyttää tavoitteita”

Valmentajana työssäni on hyvin tärkeää kannustaa valmennettavaa tunnistamaan onnistumisen kokemuksia, vaikka asiakas ei olisikaan vielä löytänyt työpaikkaa.

Haastattelukokemukset, työhakemusten läpikäyminen yhdessä, onnistunut CV:n päivitys sekä itse valmennukseen sitoutuminen ovat onnistumisia parhaimmillaan. Asiakas on löytänyt ”tekemisen meiningin”, joka useimmiten johtaa työllistymiseen.

Onnistumisia ovat myös ne hetket, kun asiakas kertoo ajatuksellisesti päästäneensä irti vanhasta tavoitteestaan, jossa työllistyminen ei olisi ollut enää mahdollista. Helpotuksen tunne on ollut suuri.

Realiteettien arviointi ja läpikäyminen yhdessä sekä uusien mahdollisuuksien kartoittaminen ohjaavat asiakasta tunnistamaan omia mahdollisuuksiaan. Työnhaun tavoitetta vahvistetaan yhdessä tai vaihdetaan joustavasti, jos huomataan, ettei reitti vienyt eteenpäin.

Mikä Työ-SIB?

  • tulosperusteinen työllistämisohjelma TE-toimiston asiakkaille, joilla pitkäaikaistyöttömyyden riskitekijöitä tai pitkittynyttä työttömyyttä
  • toimintakausi 2020–2025
  • ohjelmassa on useita palveluntarjoajia, joista yksi on SunUra
  • Yli 1100 työllistynyt valmennuksen avulla, mukana n. 2700
  • puolet osallistujista työllistyy
  • valmennuksen kesto on max. vuosi
  • ohjelmaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä omaan TE-asiantuntijaan
  • ohjelmaa hallinnoi ja rahoittaa S-Pankin varallisuudenhoito

”Se on rock´n roll ja sydämellinen kiitos”

Olen kohdannut monia hetkiä työssäni, jolloin koen tehneeni Työ-SIB -valmennuksen kautta valmennettavan kanssa yhdessä hienon matkan, joka on johtanut työllistymiseen. Onhan työ meille kaikille tärkeä osa elämää.

Se antaa merkitystä, luo arkeen rytmiä, tuo toimeentulon ja sosiaalisia kontakteja ja koemme olevamme yhteiskunnan aktiivisia jäseniä. Tässä muutamia kommentteja onnistumisista asiakkailtani:

”Ikään katsomatta sain töitä. Minua jopa kehutaan työpaikallani huolellisuudesta ja hiljaisen tiedon jakamisesta työryhmässä muille. Aluksi jännitti, mutta nyt totean, että minä itse hain töitä ei minun ikäni, ikä on käsite ei este.”

”Olen saanut työpaikan, josta en ikinä kuvitellutkaan löytäväni itseäni. En uskonut, että aloitan oppisopimustyösuhteessa ja jo vuoden päästä valmistun uuteen ammattiin. Valmentajalla on ollut iso rooli ja tuki prosessissani”

”Olin hyvin määrätietoinen valmennukseen mukaan tullessani, ajattelin, että määrittelen tarkasti juuri sen, mitä haluan työltäni. Valmentajani taito kuunnella ja keskustella kanssani sai näkyville sen, miten paljon pystyin vielä hiomaan ja tarkistamaan omia tavoitteitani. Nyt henkilökohtaisena avustajana olen maailman parhaimmassa työssä, vaikka palkkatasoni ei vastannut odotuksiani, työnantaja on luvannut koulutuksen kautta lisätä osaamistani ja tarkistaa palkkaustani.”

”Sain uuden asunnon, työpaikan, työkaverit ja elämään rytmin takaisin. Se on rock´n roll ja sydämellinen kiitos.”

Työ-SIB valmennuksessa on lupa puhua työnhausta sellaisena asiana, ettei työnhaun haasteita tai syitä työttömyydelle tarvitse selitellä. Työ-SIB tiimissämme yksilöllinen palvelu on jokaisen valmentajan sydämen asia, asiakkaat kohdataan arjen haasteissa ja elämänkaaren eri vaiheissa.

Valmentajan vahvuutena verkostot ja yhteistyökumppanit

Joskus valmennustilanteissa asiakas odottaa, että valmentajalta löytyy uusi työpaikka saman tien takataskusta. Valmennuksessa pyritään toki aina vastaamaan asiakkaan toiveisiin ja valmentaja käyttää hyödykseen kaikki olemassa olevat verkostonsa sekä valmennusorganisaation verkostot. 

Valmennettavalle on etua avoimesta lähestymistavasta erilaisia työpaikkoja kohtaan. Osaamisen kartoituksen ja vahvistamisen avulla voidaan löytää osaamista vastaava työpaikka, jota asiakas ei olisi tullut ajatelleeksi.

Työ-SIB ohjelmassa on saatu hyvää palautetta myös työnantajilta. He ovat olleet tyytyväisiä, miten esimerkiksi valmentajan alakohtainen tietämys on mahdollistanut sopivan työntekijän löytymisen työpaikkaan. Työhaastattelussa on tällöin näkynyt myös työnhakijan ”I can do it” -asenne. Se on saatu aikaan motivoinnilla ja pystyvyysuskon rakentamisella valmennuksessa.

Yhteistyöllä onnistumme

Valmennustyössä mottoni on ”tämän hetkisyyden ylittäminen”. Lopulta kaikissa valmennustilanteissa lopullinen tulos ja onnistuminen lähtee liikkeelle yhteistyöstä ja valmennettavasta itsestään.

Vaaditaan kykyä keskustella, kuunnella ja vastaanottaa avoimesti informaatiota, palautetta sekä näkökulmia. Valmentajalle palautteen antaminen sekä toiveiden esittäminen palvelun aikana toimii aina yksilön parhaaksi. Olen saanut positiivista palautetta silloinkin, jos valmennus keskeytyy tai päättyy:

”Vaikka joudun keskeyttämään valmennuksen, olen tälle hankkeelle ja mahdollisuudelleni kiitollinen, sillä nyt minulle avautui paljon asioita, jotka ovat edellytys sille, että työllistyisin joskus. Löysin palan itsestäni ja olen ehjempi jatkamaan matkaa.”

Tämä palaute puhutteli pitkään, ja koenkin, että työni on ihmistä lähellä, näköalapaikalla ja osana tulevaisuutta työnhakuprosessien kehittämisessä.

Seuraavaksi ohjelmaa hallinoivan S-Pankin kokemuksia, joista kirjoittaa asiakaspäällikkö Sirkku Lepistö S-Pankin varallisuudenhoidosta:

Työ-SIB ohjelman onnistuminen on tärkeää kaikille osapuolille

Yli tuhat työllistynyttä tarkoittaa yli tuhatta onnistumistarinaa. On ollut hienoa seurata, kuinka erilaisista taustoista tulevat ihmiset ovat löytäneet paikkansa uudelleen työmarkkinoilla.

Osalle se on tarkoittanut uusia työtehtäviä, kenties kokonaan uutta toimialaa. Joskus polku on vienyt opintoihin tai oman yrityksen perustamiseen. Valtaosa työllistyy omaa koulutusta ja kokemusta vastaavalle alalle.

Tuloksia syntyy, kun valmentajia palkitaan oikeista asioista eli työllistymisistä. Jokainen mukana oleva valmennusorganisaatio voi itse määritellä valmennustensa sisällön.

Yhteistyö hankehallinnon eli S-Pankin varallisuudenhoidon, TE-asiantuntijoiden ja valmennusorganisaatioiden välillä on ratkaisevan tärkeää. Ilman hyvää yhteistyötä näin iso hanke ei voisi onnistua. Työ-SIB hankkeessa on osoitettu, että vaikuttavuussopimuksiin sijoittavilla rahastoilla voi olla suurta yhteiskunnallista merkitystä.  

Onnistumisista kuulee lähes päivittäin ja ne lämmittävät aina sydäntä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *