Kategoriat
kohtaanto työelämä työmarkkinat työnantajat Yleinen

Työolosuhteiden järjestelytuki – Auta työntekijääsi ylittämään työkyvyn rajoitteet

Miten voisin auttaa hyvää työntekijää selviytymään tehtävissään, kysyi eräs työnantaja. Hänen työntekijällään oli synnynnäinen näkemisen ongelma, joka oli vaikeutunut. Työnantaja oli miettinyt pitkään, miten auttaa työntekijäänsä. Työolosuhteiden järjestelytuki on toimiva apu tällaisissa tilanteissa. Se on valitettavasti edelleen työnantajille melko tuntematon tukimuoto. Omassa työssäni olen huomannut, että tälle tuelle on tarvetta ja mikä parasta: se myös toimii hyvin.

Kirjoittaja: Eija Lappalainen, kehittämispäällikkö Uudenmaan TE-toimisto

Työskentelen Uudenmaan TE-toimistossa ja vastaan työolosuhteiden järjestelytuesta. TE-toimisto voi auttaa työnantajaa muokkaamaan työoloja, jos työntekijällä, joko talossa olevalla tai rekrytoitavalla, on jokin diagnosoitu työntekoa haittaava vika, vamma tai sairaus.

Työolosuhteiden järjestelytuki on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki työntekijän tarpeista lähteviin erilaisiin hankintoihin ja muutostöihin työpaikalla.

Työnantaja, joka kysyi apua työntekijänsä näkemisen pulmiin, kertoi tilanteen vaikeutuneen niin, ettei työntekijä pystynyt enää lukemaan tekstiä kannettavan näytöltä.

Onneksi elämme maailmassa, jossa tekniset laitteet kehittyvät huimaa vauhtia. Markkinoille on tullut mitä monipuolisempia näyttöratkaisuja, tekstiä suurentavia ohjelmia ja ääniohjausta. Työnantaja löysikin avuksi teknisen ratkaisun, joka oli vielä kustannuksiltaan sellainen, että TE-toimisto pystyi myöntämään siihen tukea.    

Moni näkövammainen kykenee tekemään normaalia työtä, kunhan vain hoidetaan näkemisen tai näkemättömyyden esteet kuntoon.

Tuki vajaakäytössä

Työolosuhteiden järjestelytuki on edelleen työnantajille melko tuntematon tukimuoto. Ehkä myös TE-hallinnon tulee katsoa itseään peiliin ja miettiä, miten tietämys tuesta leviäisi tehokkaammin. Suusta suuhun menetelmä työnantajien kesken on tietysti tehokas, mutta hidas.

Tällä hetkellä Uudenmaan TE-toimistossa työskentelee työkykykoordinaattoreita, joiden työnantajayhteyksissä tuki on aina esillä. TE-toimisto pyrkii kertomaan tukimahdollisuudesta myös kohdatessaan työnhakijoita, joilla on työkykyyn vaikuttava diagnosoitu vika, vamma tai sairaus.

Ehkäpä tiheämpi asiakkaiden kohtaaminen uuden asiakaspalvelumallin myötä, saa tietämyksen lentoon ja työnhakijatkin osaavat mainita tuesta työnantajalle yhtenä porkkanana etsiessään työtä. Kohtaannon edistämiseksi tarvitaan kaikkia mahdollisia toimenpiteitä!

Vuosittain tukea on hakenut noin 20 työnantajaa. Joukkoon mahtuu koko Suomen työnantajakirjo. Tukea voi hakea toimialasta riippumatta.  

Yleisimmin tukea on haettu erilaisiin hankintoihin. Ilokseni voin myös todeta, että suurin osa työnantajista on saanut myönteisen päätöksen hakemukseensa.

Tukea myös toisen antamasta avusta

En voi nyt olla kertomatta lisää tuen mahdollisuuksista. Mieleeni on jäänyt eräs pitkään ravintolaa pyörittänyt työnantaja. Hänelle oli tarjolla palkkatuella työntekijä, jolla oli diagnosoitu ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö).

Kyse oli keittiötyöstä, johon kuului avustamista salaattien esille laitossa, leipien voitelussa ja tiskaamisessa. Palkattavan työntekijän diagnoosi merkitsi sitä, että hän tarvitsi toisen työntekijän apua, jottei keskittyminen herpaantuisi, varsinkaan kiireisenä aikana.

Tuen avulla ravintolan toinen työntekijä nimettiin auttamaan uutta työntekijää työtehtävissä. Diagnoosin omaava henkilö olikin tyytyväinen ratkaisuun. Hänen ei tarvinnut työpäivän aikana jännittää, muistaako kaiken tai karkaako huomio muihin asioihin.

Avustavalta kollegalta hän saa tukea ja turvaa työpäivän aikana. Paikalla on joku, joka tarkistaa, tehdäänkö sitä, mitä pitää ja samalla kollega ohjaa tekemistä ja huolehtii, että tehtävät tulevat hoidettua.

Suosittelen tätä tukimuotoa selvitettäväksi aina, kun työntekijällä on jokin työkykyyn alentavasti vaikuttava tekijä. Se toki tulee huomioida, että tukea ei voi käyttää henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen.

Tuen selvittely kannattaakin aloittaa olemalla yhteydessä suoraan TE-toimistoon nimettyyn henkilöön eli tämän blogin kirjoittajaan [email protected]