Kategoriat
kohtaanto työelämä työmarkkinat työnantajat Yleinen

Tee pivot – startup-suunnanmuutoksella uuteen työpaikkaan

Kaikki tietävät, että muutos on ikuista, ja että työtä tai ammattia voi joutua vaihtamaan monta kertaa työuran aikana. Mutta se, miten tällainen ammatillinen suunnanvaihdos tulisi tehdä, voi vaikuttaa hyvinkin epämääräiseltä ja ahdistavalta. Epävarmuustekijöitä, kun on loputon määrä. Urasuunnitteluoppaista voi olla hyötyä, mutta toinen vaihtoehto on hakea oppia sieltä, missä epävarmuus on maksimaalista – startup-maailmasta. Eli tehdä pivot.

Kirjoittaja: Manne Pyykkö, opintopsykologi, Laurea-ammattikorkeakoulu

Pivot on siis suunnanmuutos. Se on yleinen termi uusien yritysten koeponnistuksessa ja oman paikan hakemisessa. Startupit kokeilevat kaikkea ja etsivät todistusta elävästä elämästä. Jos todellisuus ei vastaa ennakko-odotuksia ja suunnitelmia, pitää vaihtaa suuntaa, tehdä pivot.

Samalla tavalla työnhakija tai työnvaihtaja voi joutua muuttamaan suuntaa useasti. Kokeilukulttuurin (Lean Startup) uranuurtaja Eric Ries kiteyttää pivotin strategian muutokseksi, jossa visio säilyy samana. Täytyy tietää, mitä haluaa, mutta keinot päästä perille voivat vaihdella. Autoilijan täytyy tietää, minne hän haluaa. Sen jälkeen navigaattori voi tarjota erilaisia reittiehdotuksia.

Miten sitten yhdistää omat valmiudet ja maailman mahdollisuudet? Ensin pitää mieltää itsensä yhden ihmisen yritykseksi. Olet: Oy Minä Ab.

Tämän jälkeen tulee nyrjäyttää omia ennakkoluuloja ja omaksua erilaisia näkökulmia. Välillä pitää katsoa helikopteriperspektiivistä, joskus taas tulee katsoa peiliin. Kaikkea pitää kokeilla käytännössä.

Eric Riesin navigointiohjeet pivot-käännökseen taipuvat myös uusien ammatillisten mahdollisuuksien hahmottamiseen. Tässä 10 tapaa hakea uusi työ:

1. Mikroskooppipivotti.

Yksi nykyisen toimenkuvan osa-alue voi olla jatkossa varsinainen työ (zoom in pivot). Samalla tavalla lupaavan 10- tai 7-ottelijan, jolla on selkeästi yksi laji ylitse muiden, kannattaa ehkä jatkossa keskittyä vain bravuurilajinsa kehittämiseen – vaikkapa keihäänheittoon.

Esimerkki. Järjestön vetäjän toimenkuvaan kuului, monien muiden tehtävien ohella, tapahtumien ja matkojen järjestäminen jäsenistölle. Yhteiset tapahtumat ja jäsentapaamiset olivat työn suola. Tulevien tapahtumien suunnittelu oli jo itsessään mukavaa – varsinaisista tapahtumista puhumattakaan.

Vuosien varrella vetäjästä oli tullut varsin taitava järjestäjä, joka osasi ottaa kaikki tärkeät asiat huomioon ja vieläpä oikeassa järjestyksessä.

Ajatus pienimuotoisen oman liiketoiminnan aloittamisesta alkoi houkutella, kun ehdot nykyisessä järjestötyössä kääntyivät vähä vähältä kehnommiksi, eikä eläkeikään ollut kuin muutama vuosi. Lisäksi koronan kautta moni tapahtuma- ja matkanjärjestäjä oli poistunut markkinoilta.

Kontaktit, maine ja asiakkaiden aidot tarpeet puhalsivat tuulta purjeisiin. Oikeaoppisesti hän varmisti ensin muutaman maksullisen keikan etukäteen ennen yrityksen / toiminimen perustamista, sillä usein juuri ensimmäisen maksavan asiakkaan saaminen on vaikein vaihe yrittäjyydessä.

Toiminnan käynnistäminen ei vaatinut merkittäviä investointeja. Tuore yrittäjä julisti heti alkumetreiltä Jihadin kiinteitä kustannuksia vastaan, ulkoistettua kevyttä kirjanpitoa lukuun ottamatta.   

2. Kaukoputkipivotti.

Oma työ, tehtäväkenttä ja vastuualue voi olla jatkossa vain yksi osa omaa tonttia (zoom out pivot). Vertikaalinen tai horisontaalinen laajennus. Edellistä esimerkkiä jatkaen: lupaavalla 400 metrin juoksijalla saattaa olla eväitä tulla myös hyväksi 10- tai 7-ottelijaksi. 

Tai toinen esimerkki. Pitkän linjan kirjanpitäjä miettii tulevaisuuden mahdollisuuksiaan. Rautainen osaaminen, pitkä kokemus ja alalla vallitseva työtilanne takaisivat työn jatkumisen tai uuden työpaikan vastaavissa tehtävissä, mutta itse työ tökkii.

Ei pelkkä mekaanisuus tai toistoluontoisuus, vaan koko työn luonne: ajatus pienten numeronmurskausoperaatioiden tekemisestä monille eri yrityksille, vailla käsitystä, mitä numeroiden takaa löytyy. Kirjanpitäjä kaipaisi isompaa kuvaa, toisaalta seikkaperäisempää syventymistä – ja jatkuvuutta.

Ratkaisu löytyi yrittäjävetoisesta pk-yrityksestä. Moni yrittäjätoimitusjohtaja, jonka yritys on kasvanut ns. työyrityksestä liikeyritykseksi, haluaa oman kirjanpitäjän ulkoistetun palvelun sijasta. Taustalla on monia syitä, joista kontrolli on usein tärkeimpänä.

Tällaisessa asetelmassa kirjanpitäjän toimenkuva voi kasvaa luonnollisesti kattamaan talouspäällikön ja/tai -johtajan toimia. Kirjanpitäjästä tulee helposti ”taloustyyppi”.

Yrittäjää ei kiinnosta tittelit vaan se, että voi luottaa homman toimivan. Lisäksi yrittäjätoimitusjohtaja ottaa luontaisesti osan talousjohtajan tontista itselleen, eikä hän halua palkata varsinaista talousjohtajaa mielellään, sillä talousjohtaja ei suoranaisesti tuo lisää banaaneja jääkaappiin, vaan pikemminkin laskee olemassa olevia.   

3. Kilpailija- tai kohderyhmäpivotti.

Kilpailijalle vaihtaminen, samanlaiseen toimenkuvaan, voi olla oikea ammatillinen liike (customer segment pivot). Yleisurheilijalle seuranvaihto voi avata uusia kisa-, edustus-, valmennus- ja näyttömahdollisuuksia.   

Osaamisesi ja tekemisesi voi päästä paremmin oikeuksiinsa uusissa kuvioissa. Monet reunaehdot voivat samalla vaihtua, ja usein ihmiset vaihtavat loppujen lopuksi työn sijasta esihenkilöä. Usein nuoren ura lähtee liikkeelle ensimmäisestä työpaikasta, josta vaihdetaan toiseen, sillä ruoho on usein vihreämpää toisella puolella aitaa.

Ajan myötä ensimmäinen työpaikka voi alkaa tuntua sittenkin paremmalta kuin toinen – kolmannessa odotukset ovat jo jonkin verran kalibroituneet. Tilanteesi voi vaihdella, mutta vaihtojen yhteydessä kannattaa argumentoida vahvuuksien kautta.

Nuoren ja kokemattoman kannattaa myydä visiota siitä, miten hänen intonsa ja lahjakkuuteensa vanhenee kuin viini, kun taas kokeneemman kannattaa todennäköisesti painottaa perehdytyksen nopeutta, helppoutta ja tuloksentekovalmiuksia. Maine asiakkaiden mielissä on tietenkin äärettömän tärkeä – mutta niin on myös maine toimialan sisällä.

4. Asiakastarvemuutos.

Oma toimenkuvani ei tuota kovinkaan paljoa lisäarvoa. Tunnen kuitenkin talomme ja toimialamme (customer need pivot). Aika on voinut ajaa ohi tehtävästä – tai itsestä. Monen lajin urheiluseura ei välttämättä enää panosta omaan lajiin asianmukaisesti.

Yleisurheilija saattaa pysyä seurassa, mutta vaihtaa matkaa vaikkapa 400 metrin juoksusta 800 metriin, tai ikääntyvä jalkapalloilija saattaa olla liian hidas lähtijä hyökkääjäksi, mutta taito- ja kestävyysominaisuuden kantaisivat vielä keskikentällä.  

Tässä mallissa toimiala tai firma on ankkuri, jolle toimenkuvat ovat alisteisia. Kapeilla niche-toimialaoilla, vaikkapa piikiekkojen valmistuksessa, ei ole varsinaista julkista koulutusta, joten yritykset pitävät luonnollisesti kiinni hyvistä tyypeistä vaikkapa urakierron avulla.

Usein esimerkiksi yksityisellä sektorilla muutos kulujen nipistämisen maailmasta myynnin edistämisen alle tuo uutta relevanssia. Julkisella sektorialla tämä talossa pysyminen ja toimenkuvamuutosmalli on myös yleistä sekä organisaatioissa, joissa on vahva, lojaalisuutta korostava organisaatiokulttuuri. On tärkeää olla itse ajoissa liikkeellä.

Älä anna esihenkilön tai laatikkoleikkejä leikkivän konsultin huomata vähäistä tai välillistä, hankalasti todennettavaa tai luonteeltaan epäsuoraa tehtäväkenttäsi lisäarvontuottoa.   

5. Alustapivotti.

Omat erityisvalmiuteni ovat selvät ja ryhdyn hyödyntämään niitä aivan uusissa kuvioissa (platform pivot). Tiedän selvästi, mikä on oma ”hiekkalaatikkoni” (domain of expertise) ja siitä kiinni pitämällä voin hypätä tuntemattomaan.

Pikajuoksija saattaa vaihtaa lajia amerikkalaiseen jalkapalloon ja kiinniottajan pelipaikkaan (Wide Receiver), jos hänellä on ”pehmeät kädet”.

Teknologia-alalla applikaatiosta on voinut tulla alusta tai alustasta applikaatio, ja samalla tavalla ihmiset saattavat tehdä hyvinkin dramaattiselta vaikuttavia muutoksia, joissa kuitenkin oma ydinosaaminen toimii kulmakivenä.

Talous- ja teknologiaosaamista tarvitaan lähes kaikkialla – sanotaankin, että esimerkiksi kehitysapuhankkeisiin kaivattaisiin esimerkiksi käytännöllisiä insinöörejä, vaikka ajatus saattaa vaikuttaa äkkiseltään odottamattomalta tai eksoottiselta.

Joskus vahva ammatti-identiteetti tai toimenkuvan selvä funktionaalinen luonne voi tehdä vaihdosta jopa arkisen.Talous- tai teknologiajohtaja voi hypätä aivan uuteen ympäristöön ja olla nopeasti kuin kala vedessä.   

6. Tulonmuodostuspivotti.

Arkkitehtuurimuutos (business architecture pivot) on yksi tapa edetä. Tämä tarkoittaa ammatillista hybridiratkaisua, jossa voi olla useampi työ tai toimeentulon lähde.

Urheilussa on ollut kautta aikojen kahden tai useamman lajin taitajia. Renessanssimies Vesa-Matti Loiri oli yksi esimerkki.

Kirjoittajalla on kokemusta tästä muutosmallista. Olen ollut psykologina monessa mukana ja viimeisimpänä ammatillisena ratkaisuna yhdistin työsuhteen ja yrittäjyyden. Teen ammatinvalinta- ja urapsykologin työtä suurimman osan viikosta, minkä lisäksi toimin myös työterveyspsykologina, ammatinharjoittajapohjalta. Yhdistettynä on viran varmuus ja koppiapinan ahkeruus.

Kaiken kaikkiaan tulonmuodostus on palkkatyötä ja ns. työyrittäjyyttä laajempi asia. Sijoittaminen ja muu taloudellinen toimeliaisuus kuuluvat myös kiinteästi yhtälöön.   

7. Arvoketjupivotti. 

Eli muutos kaupallistamisen ja ansaintalogiikan suhteen (value capture pivot). Usein tässä on kyse siirtymästä askeleen verran omasta työstä johonkin suuntaan.

Hiipuva 800 metrin juoksija voi ryhtyä valmentajaksi, toimia vielä hetken jäniksenä kisoissa tai kouluttautua vaikkapa fysioterapeutiksi, erikoistuen päämatkansa urheilijoihin.  

Ystäväni toimi pitkään kansainvälisten lentoyhtiöiden palveluksessa. Hän ei ole lentävää henkilökuntaa. Päätettyään palata Suomeen hän oli uuden edessä. Varteenotettavia työnantajia oli vain yksi, eikä juuri sillä hetkellä ollut mitään sopivaa avoinna.

Juuri arvoketjusiirtymä auttoi. Hän pääsi erään suomalaisen matkailukeskuksen palvelukseen, liiketoiminnan kehittämistehtäviin. Hän nousi seisomaan työkokemuksensa päänpäälle. Asiakkaina ovat nyt lentoyhtiöt – entiset tutut työantajat – sekä matkanjärjestäjät, entiset asiakkaat.

Mieti, ketkä myyvät sinulle tai teille juuri nyt?

8. Kysyntäpivotti.

Tässä mallissa on kyse jatkuvuudesta ja uusien mahdollisuuksien saamisesta tulevaisuudessa (engine of growth pivot). Millä tienaat leipäsi jatkossa? Miten luot maaperää mahdollisuuksille?

Esimerkiksi urheilijat ovat tänä päivänä aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median seuraajamäärillä on vaikutusta sponsori- ja yhteistyösopimuksiin – urheilutuloksia ja ”kokonaispakettia” unohtamatta.

Kaikki tekevät työtä maineellaan. Ihannetilanteessa toimintaasi ja työskentelyysi liittyy jonkinlainen myönteinen ”viraaliluuppi”, jossa hyvä ammatillinen maineesi kasvaisi (eksponentiaalisesti) siten, että asiakkaat suosittelisivat sinua eteenpäin. Tiedustelueversti ja tutkija Martti J. Karin Venäjää koskevat luennot levisivät keväällä 2022 kulovalkean tavoin.

Se, että sinusta löytyy jokin digijalanjälki, on minimivaatimus. Muuten laitat tulevan palkkaajasi hankalaan paikkaan. Hänen pitää esittää esihenkilölleen, että paras ja soveltuvin kandidaatti on sellainen, josta ei saa googlettamalla mitään tietoa. Silti yleensä oman työn tekeminen hyvin on parasta ”mainosta” tulevaisuutta silmällä pitäen.

Joskus tosin sellaiseen näkyvään tehtävään tai projektiin hakeutuminen, jossa pitää esimerkiksi olla esillä työn puolesta, voi olla myös avain seuraaviin työmahdollisuuksiin.

9. Kanavapivotti

Tämä tarkoittaa saman työn tekemistä eri kontekstissa (channel pivot). Ikääntyneet koripalloilijat voivat pelata alueellisissa (ala)sarjoissa, mutta he voivat myös osallistua esimerkiksi ikäryhmänsä kansallisiin SM-kisoihin (esim. +50-vuotiaiden sarja). Peli ja pelipaikka pysyvät samoina.   

Melkein mikä tahansa muutos toimintatavassa voi olla kanavanvaihtoa. Suuryrityksissä voi olla mahdollista siirtyä tekemään samaa tai lähes samaa työtä toiseen maahan tai samassa maassa toiselle paikkakunnalle. Monet ovat siirtyneet työsuhteesta ammatinharjoittajahenkiseen yrittäjyyteen – osa on joutunut pakkoyrittäjyyteen työnantajan aloitteesta tai vaatimuksesta.

Erilaiset pop up -ravintolat ovat samanlaisia kanavanvaihdoksia. Proosallisimmillaan etätyö voidaan laskea samaan sarjaan ja ylipäätänsä netin yli toimiminen. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia – ja altistaa toisella tavalla kilpailulle.  

10. Teknologiapivot 

Startup-maailman teknologiavetoista suunnanmuutosta vastaa uuden osaamisen hankkiminen (technology pivot). Uusiutumista tarvitaan usein uusien mahdollisuuksien avautumiseen, vaikka suuri unelma pysyisi samana.

Monille urheilijoille olympialaiset ovat suurin unelma. Esimerkki: jamaikalaiset pikajuoksijat, jotka eivät onnistuneet samaan maansa edustuspaikkoja, osallistuivat ensimmäisen kerran talviolympialaisiin kelkkailussa vuonna 1988.

(Erona kohtaan #6 on se, että käsittääkseni jamaikalaisille juuri olympialaisiin osallistuminen oli kaikki kaikessa, kun taas pikajuoksijasta soikean pallon kiinniottajaksi -mallissa kyse oli vahvemmasta sitoutumisesta uuteen lajiin.)   

Mikä on oma visiosi ja mitä olet valmis tekemään sen hyväksi?

Ylennys, toimenkuvan rikastaminen, projektiin hakeutuminen, sertifikaattien hakeminen jne. Yksi vai useampi ammatti? Lisäoppia lanalla vai poralla? Tutkintoon tähtäävää vai ei? Lista on loputon.

Ravistele olettamuksiasi

Uuden ammatillisen suunnan ja työhaun yhteydessä taivas on rajana etenemistavoissa. Kaikki vanhat työkaverit, ystävät ja tuttavat kannattaa tietenkin käydä läpi – kaverin kaverit ulottuvat pitkälle. Tämä on henkilövetoinen vastakohta edellä kuvatulle jäsennykselle.

Kaiken kaikkiaan yksittäistä suunnanmuutosta tärkeämpää on kyseenalaistaa syvimpiä henkilökohtaisia oletuksia, joita sinulla on omasta työmarkkinakelpoisuudestasi tulevaisuudessa. Startup-maailmassa tälle on vakiintunut termi: vaarallisimman olettamuksen testi (RAT, riskiest assumption test).

Esimerkiksi startup-guru Eric Ries oletti kehittämänsä teknologiapalvelun olevan olemassa olevien ihmissuhteiden vaalimiseen – mutta ihmiset halusivatkin tavata sen kautta uusia ihmisiä. Suunnanmuutos johti auringonvaloon. Mihin oletuksiin itse nojaat osaamisesi ja työurasi suhteen?

Allekirjoittanut kuvitteli 25 vuotta sitten, että työ- ja organisaatiopsykologia olisi tulevaisuuden ala, mutta olin komeasti väärässä. Onneksi alanvaihto onnistui alan sisällä.

Muutoksessa oli mukana elementtejä kohdista: #4 asiakastarvemuutos (ala höyrytyi), #5 alustapivotti (yksilötyötä toisella kulmalla) ja #6 tulonmuodostuspivotti (kahden työn yhdistelmä).    

Perinteinen palkkatyömalli tuskin kuolee, mutta sen rinnalle tulee muuta ja täydentävää. Todennäköisesti jotain yrittäjämäistä. Suurimman osan tulonmuodostus syntyy tulevaisuudessa monista eri lähteistä.

Nämä eri työt, keikat, sijoitukset ja säädöt tulevat ja menevät, jolloin pivotteja pitää miettiä todennäköisesti yksi tulovirranlähde kerrallaan – kokonaisuutta unohtamatta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *