Kategoriat
kohtaanto työelämä työmarkkinat Yleinen

TE-toimisto auttaa Ukrainasta saapuvia työllistymään – Palveluja myös yrityksille

TE-toimisto tukee Ukrainasta Suomeen saapuvia työllistymisessä. Meillä on paljon palveluja tilapäistä suojelua saaville sekä yrityksille. Palveluvalikoimaa täydennetään koko ajan. Työnhakijaksikin voi pian ilmoittautua ukrainaksi. Teemme parhaamme, jotta osaajat ja yritykset löytäisivät toisensa. Työpaikkoja on nyt tarjolla runsaasti.

Kirjoittaja: Minna Helenius, Uudenmaan TE-toimiston johtaja

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022, kaikki EU- maat mukaan lukien Suomi, päättivät oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa tilapäisen suojelun antamisesta Ukrainasta lähtemään joutuville.

Ulkomaalaislain perusteella tilapäistä suojelua saavat kuuluvat vastaanottolain piiriin. He ovat siis oikeutettuja vastaanottolain mukaisiin palveluihin.

Tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton työnteko-oikeus sekä oikeus TE-toimiston palveluihin. Ukrainalaiset saavat oleskeluluvan pääsääntöisesti tilapäisen suojelun perusteella, siksi monen kohdalla on perusteltua satsata työnvälitykseen ja työelämää lähellä oleviin palveluihin.

TE-toimistoilla on monipuolinen palvelutarjonta ukrainalaisten palvelutarpeisiin vastaamiseksi ja palveluvalikoimaa täydennetään koko ajan.

Meillä Uudenmaan TE-toimistossa kaikille asiakkaille nimetään oma asiantuntija, myös tilapäistä suojelua saaville. Asiantuntija laatii työllistymis- tai kotoutumissuunnitelman sekä tarjoaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia palveluita.

Oma vastuuvirkailija tukena

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun sekä kotoutumislain palveluvalikoima on todella laaja. Näitä palveluja ovat muun muassa osaamiskartoitukset eri toimialoille, työnvälitys (sisältäen ehdolle asettelun), työkokeilu, palkkatuki, ammatilliset työvoimakoulutukset, yksilöllisen työhönvalmennuksen palvelut, aloittavan yrittäjän palvelut sekä kotoutumiskoulutukset. Palveluja on jo nyt saatavilla englannin ja venäjän kielellä.

Oman vastuuvirkailijan lisäksi asiakkaiden tukena Uudenmaan TE-toimiston auloissa toimii TE- toimiston aulapalveluhenkilöstö. Heidän tehtävänään on auttaa hakemusten ja ansioluetteloiden laatimisessa huomioiden kohderyhmän erityistarpeet. He myös opastavat sähköisten palveluiden käytössä.

Aulapalveluhenkilöstömme pitää webinaareja työnhaun eri osa-alueista englanniksi ja tarvittaessa tämä on mahdollista järjestää myös muilla kielillä. Työnhakijaksikin voi pian ilmoittautua ukrainaksi.

Ennätysmäärä työpaikkailmoituksia

Työnantajat ilmoittivat julkiseen työnvälitykseen ensimmäistä kertaa sen historiassa yli miljoona uutta avointa työpaikkaa vuonna 2021. Meillä Uudellamaalla tämä tarkoittaa noin 1300 avointa työpaikkaa vuorokaudessa. Tätä mahdollisuutta ei tule hukata!

Yritysten laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisellä ja työnantajalähtöisellä työnvälityksellä, voimme työllistää myös tilapäisen suojelun kautta maahan tulleita muun muassa ehdolle asettelua hyödyntäen.

Työnantajien käytössä ovat lisäksi kaikki TE-palveluiden yrityksen eri elinkaaren vaiheisiin suunnatut palvelut. 

Työpaikkasuomi tai -ruotsi on yksi yrityksille suunnatuista palveluista. Palvelun tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen tai ruotsin kielellä.

Koulutuksessa keskitytään työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin ja vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun materiaaliin.

Sotatoimilla sekä asetetuilla pakotteilla on sekä suoria että välillisiä vaikutuksia yrityksiin ja niiden vientiin. Kasvuväylä-asiantuntijapalvelumme on apunanne näissä muutostilanteissa.

Ukrainan kriisi on koskettanut suomalaista yhteiskuntaa syvästi ja kriisin hoidossa tarvitsemme kaikkia toimijoita niin yksityistä, julkista kuin kolmattakin sektoria.

Palvelumallit rakennetaan yhdessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *