Kategoriat
kohtaanto työelämä työmarkkinat työnantajat Yleinen

Lakimuutos tiukentaa omaehtoisen opiskelun työnhakuvelvoitetta – Lue tuoreista muutoksista

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun pelisäännöt muuttuvat. Opetussuunnitelman mukaisen koulutuksessa etenemisen lisäksi tulee nyt paneutua myös aktiiviseen työn hakuun. Työnhakuvelvoitetta tiukentava lakimuutos tuli voimaan tämän vuoden alusta. Jos harkitset omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella, ota yhteys TE-toimiston asiantuntijaasi tai Työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajaasi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa!

Kirjoittaja: Zane Balode, Uudenmaan TE-toimisto johtava asiantuntija

Ensimmäinen iso muutos tapahtui toukokuussa 2022, kun uuden asiakaspalvelumallin tulon myötä myös omaehtoisen opiskelun ajalle asetettiin työnhakuvelvoite. Myös työnhakijoille, joiden kanssa laadittiin suunnitelma työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta, asetettiin työnhakuvelvoite koko tuetun opiskelun ajaksi. Tässä vaiheessa velvoite omaehtoisesti opiskeleville tuli vielä alennettuna.

Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, omaehtoisesti opiskelevan tuli lähtökohtaisesti hakea kolmea työmahdollisuutta kolmessa kuukaudessa. Jos työnhakija olisi ollut kokonaan työtön eikä opiskelisi työttömyysetuudella, työnhakuvelvoite olisi ollut tiukempi. Tuolloin olisi pitänyt hakea neljää työllistymismahdollisuutta kuukaudessa.

Poliittinen linjaus on pysynyt selkeänä: omaehtoisesti opiskelevia toivotaan työmarkkinoille entistä nopeammalla aikataululla.

Lisäksi pääväylänä työttömyysetuudella opiskeluun toimivat TE-toimiston tarjoamat työvoimapoliittiset koulutukset.

Pitkäkestoisten tutkintojen suorittamiseen tulisi siis ensisijaisesti käyttää muita rahoitus- ja tukimuotoja, esimerkiksi opintotukea.

Lakimuutos nostaa työnhakuvelvoitetta

Eli viime joulukuussa eduskunta hyväksyi lain, joka tiukentaa työnhakuvelvoitetta entisestään. 1.1.2023 ja sen jälkeen alkaneiden omaehtoisten opintojen ajalle tulisi lähtökohtaisesti asettaa täysimääräinen työnhakuvelvoite, jos työnhakija on aiemmin suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeisen tutkintoon johtavan ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen.

Toisin sanoin ammatillisia valmiuksia ennestään omaavan ja omaehtoisesti opiskelevan työnhakijan tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Mutta tämä lakimuutos koskee 1.1.2023 ja sen jälkeen aloitettuja omaehtoisia opintoja.

Työnhakuvelvoite on ihmetyttänyt omaehtoisesti opiskelevia. Työnhakijat, jotka saavat työttömyysetuutta opintoihinsa, suorittavat ne aina päätoimisesti ja heillä on opetussuunnitelman mukainen etenemisvelvoite. Työttömyysetuutta opintoihin on myönnetty tilanteissa, joissa on nähty, että muut työllistymistä edistävät palvelut eivät tulisi auttamaan, ehkäpä taustalla on vanhentunut koulutus ja pitkä ura työmarkkinoilta väistyvissä tehtävissä.

Työttömyysetuudella opiskelevat ovat yleensä aikuisopiskelijoita. Heillä on lapsia ja moni kokee työnhakuvelvoitteen hyvin haastavaksi. Tulee suoriutua opinnoista, arjesta ja töitäkin pitäisi hakea. Mitä sitten, jos pääseekin siihen haettuun paikkaan?

Työ on tietysti silloin otettava vastaan. Opiskeleva voi toki itse päättää, millaista työtä hän hakee, mutta TE-toimisto suosittelee työn hakemista juuri opiskeltavalta alalta. Tämä auttaa kiinnittymään oman alan tehtäviin jo opiskelun aikana. Hyvänä vaihtoehtona on nähty myös siirtyminen oppisopimuksille.

Yksi asia on selvä. Omaehtoisen opiskelun pelisäännöt ovat muuttuneet. Jos tavoitteenasi on omassa tahdissa opinnoissa eteneminen eikä opintojen ja työllistymisen yhdistäminen tunnu realistiselta vaihtoehdolta, omaehtoisten opintojen sijaan kannattaa harkita muuta keinoa opintojen rahoittamiseen.  

Omaehtoisen opintojen vaikuttavuutta vaikea mitata

Omaehtoinen opiskelu on tähän asti kuulunut TE-toimiston ns. ”hiljaisiin” palveluihin. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan työttömyysetuudella tuettavien omaehtoisten opintojen pääpainon tulee olla lyhytkestoisissa ja nopeaa työmarkkinoille sijoittumista edistävissä opinnoissa, jokaista tukihakemusta arvioidaan yksilöllisesti. Tästä syystä on joskus myönnetty tukea jopa pitkäkestoisten korkeakoulututkintojen suorittamiseen.

Tukea on mahdollista saada enintään 24 kuukaudeksi. Mutta tämänkään jälkeen TE-toimisto ei aina saa tietoa asiakkaan työllistymisestä. Kun TE-toimiston myöntämä tuki päättyy, työnhakija saattaa jatkaa koulutuksen suorittamista opintotulella tai osa-aikatyötä tekemällä. Asiakas usein päättää työnhaun, eikä TE-toimisto enää tiedä hänen kuulumisistaan.

Sinänsä tämä on hyvä merkki, koska asiakas saattaa olla työllistynyt tämän palvelun ansiosta. Selvä on kuitenkin se, että omaehtoisen opiskelun vaikutusten mittaaminen tilastollisesti tuottaa suuria haasteita.

Työvoimapolitiikan vaikutuksia on tutkittu ja tästä voit lukea eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen aiheesta: Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuus (eduskunta.fi). Omaehtoisen opiskelun suurena työvoimapoliittisena haasteena on nähty erittäin pitkäkestoista lukkiutumisvaikutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että työnhaun aktiivisuus laskee huomattavasti koulutukseen osallistumisen ajaksi.

Lukkiutumisvaikutuksesta johtuen myös vaikutus henkilön palkkatuloihin on negatiivinen ja kestää paljon pidempään kuin, jos hän olisi kouluttautunut työmarkkinoille TE-toimiston tarjoaman työvoimakoulutuksen kautta.

Myös tulonsiirtojen tarkastelu edellä mainittujen palveluiden osalta kertoo mielenkiintoisen tarinan. Valtion budjetin näkökulmasta tarkastellen tutkijat arvioivat, että Työvoimapoliittinen koulutus on kustannustehokkaampaa kuin omaehtoinen työvoimakoulutus.

Tutkijat kuitenkin toteavat myös seuraavaa: ”On syytä huomioida, että omaehtoiseen opiskeluun osallistuminen on sijoitus inhimilliseen pääomaan ja että tämä vie aikaa.”

Ole ajoissa yhteydessä TE-asiantuntijaasi tai omavalmentajaasi

Jos harkitset omaehtoista työttömyysetuudella opiskelua, ota yhteys TE-toimiston asiantuntijaasi tai Työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajaasi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa!

Ota yhteys asiantuntijaasi tai omavalmentajaasi myös silloin, jos jo opiskelet työttömyysetuudella ja tämä kirjoitus aiheutti kysymyksiä työnhakuvelvoitteesi liittyen.

Huomioithan, että kirjoituksessa on viitattu pääsääntöiseen omaehtoisen opiskelun aikaiseen työnhakuvelvoitteeseen. Laissa säädetyissä poikkeustilanteissa omaehtoisen opiskelun aikainen työnhakuvelvoite asetetaan alennettuna tai jätetään kokonaan asettamatta.

Jos omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella kiinnostaa, lue edellinen blogini aiheesta. Siinä perustiedot, mitä on hyvä pohtia, jos omaehtoinen opiskelu kiinnostaa.

Ja muista, koskaan ei ole liian aikaista kysyä asiasta asiantuntijaltasi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *