Kategoriat
kohtaanto työmarkkinat

Kohtaantoa kohtaamalla

Julkisen talouden kestävyyden ja suomalaisen hyvinvointivaltion turvaamisen kannalta avainasemassa ovat vakaa talouskasvu ja korkea työllisyysaste. Kohtaanto-ongelma on viime kuukausina noussut yhdeksi keskeiseksi esteeksi niin yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kuin työllisyysasteen nousunkin näkökulmasta.

Kirjoittaja: Tiina Korhonen, Uudenmaan TE-toimiston johtaja

Kohtaanto-ongelmassa on tiivistetysti kyse siitä, että samaan aikaan kun yrityksillä on pulaa työvoimasta kaikilla toimialoilla ja ympäri Suomea, on myös paljon työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita. TE-toimistot tukevat yrityksiä kaikin keinoin osaavan työvoiman saamisessa.

Työnantajalähtöinen työnvälityksemme on tärkein palvelumme, ja sen perustana on, että tunnemme työnantajien tarpeet ja työnhakijoiden osaamisen eri toimialoilla. TE-toimistot voivat tukea yritysten rekrytointiprosesseja mm. laadukkaalla ehdolle asettelu -palvelulla, jossa etsimme yrityksen haastateltavaksi parhaat työnhakijaehdokkaat avoinna olevaan tehtävään.

Tuemme myös erityisesti uusien työnantajien työnantajaosaamisen kehittymistä. Kohtaannon varmistamiseksi tarjolla on laaja valikoima osaamisen palveluitamme, kuten vaikuttava ja yritysten tarpeista käsin räätälöity RekryKoulutus. Samalla kun palvelemme yrityksiä ja muita työnantajia, edistämme työnhakijoiden nopeaa työllistymistä.

Myös uusia keinoja edistää kohtaantoa ja työllisyyttä etsitään ja kokeillaan jatkuvasti. Pohjoismaista työnhaun mallia koskeva hallituksen esitys on etenemässä eduskunnan käsittelyyn näinä päivinä, samoin uutta perustettavaa Välittäjä Oy:tä koskeva lakiesitys. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät alkuvuodesta 2021 ja valmistelu TE-palvelujen siirtämisestä laajemmin kuntien vastuulle vuonna 2024 on parhaillaan käynnissä.

Kaikki tämä näkyy TE-palvelujen asiantuntijoiden arjessa monina muutoksina, mutta myös esimerkiksi lisääntyvinä resursseina. Muutosten keskellä ja välissä on tärkeää huolehtia siitä, että TE-palveluissa fokus säilyy asiakkaissa – siinä, miten vastaamme yritysten ja työnhakijoiden tarpeisiin ja edistämme kohtaantoa juuri nyt.

Vahva asiantuntijuus edistää kohtaantoa

Olen toiminut Uudenmaan TE-toimiston johtajana hieman vajaat 2 vuotta, ja sitä ennen lähes pari vuosikymmentä työpolitiikan eri tehtävissä ministeriössä. On ollut silmiä avaavaa vaihtaa näkökulmaa politiikka-, säädös- ja talousarviovalmisteluista asiakastyön arkeen ja seurata läheltä TE-asiantuntijoiden työtä sekä siihen kohdistuvia moninaisia odotuksia ja vaatimuksia käytännössä. Korona-aika suurine asiakasmäärineen, poikkeuslakeineen ja nopeine siirtymine etäpalveluihin ja -työhön ovat vielä tuoneet työhön omat mausteensa.

TE-palvelujen asiantuntijalta asiakkaidemme – yritysten, muiden työnantajien, yrittäjiksi aikovien ja työnhakijoiden – palvelu edellyttää paitsi toimialojen, työmarkkinoiden sekä TE-palveluja ja työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön viimeisintä osaamista, myös hyviä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Sopeutuminen jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja asiakastyön vaatimuksiin edellyttää muutoskyvykkyyttä. Olemmekin Uudenmaan TE-toimistossa panostaneet henkilöstömme tukemiseen jatkuvassa oppimisessa ja ammattitaidon kehittymisessä. Vahva asiantuntijuus edistää myös kohtaantoa tehokkaammin.

Kuten useimmissa asiakaspalvelutehtävissä, myös TE-palveluissa eteen tulee aika ajoin vaikeita asiakastilanteita. Onneksi suuri osa TE-palvelujen asiakastilanteista on kuitenkin onnistuneita. Uudenmaan TE-toimiston työnantaja- ja työnhakija-asiakkaista jopa 80 prosenttia onkin ollut sitä mieltä, että palvelumme on ollut kokonaisuutena hyvää (arvosana 4/5), asiat on käsitelty nopeasti ja palvelumme on ollut ystävällistä. Tästä kiitos kuuluu asiantuntevalle ja sitoutuneelle henkilöstöllemme. Me edistämme kohtaantoa kohtaamalla.

Yhteistyön voimalla

Yksi Uudenmaan TE-toimiston viidestä strategisesta kärjestä on vaikuttavuus yhteistyön ja verkostojen avulla. Vaikuttavuus on mielestämme keskeinen kriteeri sille, kuinka hyvin olemme onnistuneet toiminnassamme – Ei riitä, että asiakaskokemus julkisesta palvelusta on hyvä tai jopa erinomainen, vaan palvelun on oltava myös vaikuttavaa niin yksittäisen asiakkaan kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Kun tavoittelemme vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn ja työmarkkinoiden toimivuuteen, tarvitsemme mukaan koko verkoston. Verkostoissa on voimaa, ja yhdessä toimiessa palkinto onnistumisesta onkin usein monin verroin parempi kuin yksin yrittämällä.

Työllisyyden kuntakokeilujen valmistelu yhdessä kokeilussa mukana olevien kaupunkien kanssa on tiivistänyt kuntayhteistyötä uudella tavalla. Oppimiskokemuksia on varmasti tapahtunut paljon yli organisaatiorajojen. Kuntakokeiluissa on mukana noin 1/3 Suomen kunnista. TE2024 -valmistelun näkökulmasta onkin tärkeää, että keskustelu ja yhteistyö myös kokeilujen ulkopuolisten kuntien kanssa saadaan nopeasti käyntiin eri tasoilla.

Uudenmaan TE-toimisto on tehnyt perinteisesti hyvää yhteistyötä muun muassa kauppakamarien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Keskustelut eri toimialoja edustavien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ovat puolestaan avanneet erinomaisella tavalla toimialakohtaisia näkökulmia kohtaantokysymyksiin. Kohtaanto-ongelma on yhteinen haaste niin tapahtuma- kuin sotealallekin, mutta ratkaisut eivät kaikilta osin ole samoja.

Olemme myös tiivistäneet yhteistyötämme yksityisten henkilöstöpalvelualan yritysten kanssa, ja uskomme, että yhdessä voimme löytää entistä parempia ratkaisuja kohtaantoon. Yksi plus yksi on tässäkin enemmän kuin osiensa summa.

TE-palvelujen yhteistyö oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa sisältää mielestäni runsaasti vielä toistaiseksi hyödyntämätöntä potentiaalia. Yksinomaan Uudenmaan TE-toimistolla oli vuonna 2020 lähes 76 000 yrityskontaktia ja avoimia työpaikkoja ilmoitettiin koronasta huolimatta reilut 245 000. Nämä laajat yhteytemme alueemme yrityksiin ja muihin työnantajiin haluamme tuoda myös oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen käyttöön, ja siten edesauttaa entistä kestävämpien ja leveämpien siltojen rakentumista opinnoista työelämään – myös kansainvälisille opiskelijoille. Haluamme edistää kohtaantoa myös rakentamalla kohtaamisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *