Kategoriat
kohtaanto työelämä työmarkkinat työnantajat Yleinen

Jäähyväiset hampurilaispalautteelle – aito kehu on palautteiden gurmeeta 

Ihmisellä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi – myös työpaikallaan. Pelkkien suoritusten sijasta meidän olisi aika pysähtyä näkemään hyvää toisissamme. Omien ja työtovereiden vahvuuksien tunnistaminen ja ääneen sanoittaminen ovat nykyelämän työelämätaitoja, joilla voidaan vaikuttaa aktiivisesti yksilön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen. Kevään aikana tulemme TE-palvelujen sisällä kehittymään hyveiden avulla ja sopimaan palautteen antamisen käytänteistä.

Kirjoittaja: Jenni Vihtkari, asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto

Viime syksynä osallistuin eräälle esiintymistaitokurssille, jossa kaikki esiintyminen taltioitiin joko videolle tai nauhurille. Katsoimme ja kuuntelimme esitykset yhdessä sekä lopuksi annoimme vertaispalautteen.

Palaute ei tarkoittanutkaan tällä kurssilla kritiikkiä, jota olin odottanut. Klassista hampurilaispalautettakaan meille ei tällä kertaa tarjoiltu. 

Hampurilaispalaute edustaa palautemaailman pikaruokaosastoa. Päällisosat koostuvat kahdesta lämpimästä ja pehmeästä sämpylästä, joiden väliin isketään poikkeuksetta kylmä pihvi. Kylmä pihvi viittaa tietenkin henkilön virheisiin ja kehityskohteisiin.

Kurssin aluksi opettaja kertoi, ettemme tulisi keskittymään epäonnistumisiin tai häiritseviin henkilökohtaisiin maneereihin, vaan vahvuuksiimme esiintyjinä.  

Opettajamme oli pitkänlinjan toimittaja, jä hän perusteli: Jos kiinnitämme esiintymisessä huomioita virheisiin, niin alamme pian näkemään vain niitä. 

Opettajamme oli viisas sanoessaan näin, sillä eihän useinkaan ulkopuolisen tarvitse kertoa virheistämme tai puutteistamme. Tunnistamme ne varsin hyvin itse. Sain kurssin aikana paljon kehuja ja kannustavia sanoja, vaikka oma suoriutuminen välillä hävetti. 

Mutta onhan siinä huomattava ero, haluammeko kasvaa ja kehittyä virhe- tai vahvuuspuheen kautta. Kun tulee tietoiseksi omasta vääräksi todetusta toimintatavasta, sitä toimintatapaa pyrkii välttämään kahta kauheammin. 

Pian huomaatkin vain toistavasi tätä ei-haluttua toimintaa. Esiintyjälle maneerit ovat juuri tällaisia. 

Jokainen pystyy varmaan muistamaan kehossa sen pienen väristyksen, joka iskee sähköiskun omaisesti, kun teemme jotakin taas väärin. Kehon antamien sähköshokkien myötä muutoksia yksilön ulkoisessa toiminnassa tapahtuu, mutta muutos voi olla hidas ja kivulias.

Sisäinen muutos saattaa sen sijaan jäädä uupumaan. Uusien toimintatapojen tai sanavalintojen käyttöönotto tehdään, koska niin on pakko, ei siksi, että se olisi toisi yhteisölle hyvää.

Pahimmillaan ihminen pysyttelee virheiden pelossa mukavuusalueellaan ja pinnistelee hiljaa mielessään, koska ei ole täysin sisäistänyt uutta tapaa.

Palaute voi yllättää saajansa

Meille suomalaisille kehuminen on joskus vaikeaa, emmekä koe palautteen antamista tai sen vastaanottamista luontevaksi osaksi työkulttuuriamme.

Hyviä ajatuksia työkavereistamme varmasti riittää, mutta emme vain tohdi sanoa niitä ääneen.

Palautteen, jopa positiivisen palautteen antaminen omalle työkaverille, on jännittävää: Mitä se työkaveri tästäkin nyt ajattelee?

Vaikka kehujen antaminen ei ole kovin yleistä, päätimme siitä huolimatta työkaverini Villen kanssa kehua loistotiimiämme ja sen esihenkilöä työhyvinvointipäivän päätteeksi. Nostimme jokaiselle kolme päähyvettä perusteluineen. 

Hyveillä tarkoitetaan siis toimintaa, joka tekee yksilöstä ja yhteisöstä hyvän. Voit lukea lisää hyveistä Villen viimeisimmästä blogitekstistä.  

Yhteisen palautehetkemme jälkeen mieleemme jäi erityisesti yksi tiimiläisemme kommentti:

-En mä tiennyt, että mä oon rohkea, tokaisi kollegamme.

Kyllä sä olet, vahvisti toinen kollegoistamme.

Yksilön vahvuudet ovat myös tiimin vahvuuksia

Tavallinen arki ja kiire voivat joskus estää näkemästä hyvää niin itsessämme kuin toisissamme.

Hyveiden eli hyvien luonteenominaisuuksien sanoittaminen muistuttaakin meitä jokaista siitä, mikä tekee meistä arvokkaita tiimin jäseniä.  

Aulapalveluissa työskentely on asiakasrajapinnassa tehtävää tiimityötä. Asiakkaita palvellaan ja autetaan muun muassa paikallisen TE-toimiston aulatiloissa tai tuottamiamme palvelujen välityksellä. 

Olen huomannut, että meidän Vantaan aulapalveluiden vahvuus piilee yksilöiden erilaisissa luonteenvahvuuksissa.

Jotkut meistä jaksavat sinnikkäästi etsiä tietoa, jotta asiakkaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu toteutuisi. Toiset ovat erityisen hyviä pysymään ystävällisinä ja asiallisina hankalissakin asiakastilanteissa.

Eräs kollegoistani on hyvällä tavalla jämäkkä. Hän osaa haastaa asiakkaan näkemyksiä olematta röyhkeä ja kykenee ohjaamaan keskustelua rakentavasti eteenpäin. 

Asiakaspalvelutyötä tekevältä asiantuntijalta voidaan ehkä näitä edellä mainittuja ominaisuuksia odottaakin, mutta ne eivät ole todellakaan itsestäänselvyyksiä.

Ammatillista kasvua hyveiden avulla

Meillä kaikilla on siis hyveitä, joita voimme käyttää tiimimme hyväksi. Hyveitä voi myös kehittää. 

Jos siis joskus huomaat ihailevasi työkaverisi ominaisuuksia, kuten aikaisemmin mainitsemaani rohkeutta, niin minulla on sinulle hyviä uutisia: rohkeutta voi oppia!

Miten rohkeammaksi sitten tullaan? Vastaus on: tekemällä rohkeita tekoja. Sillä ilman tekoja, ei ole olemassa hyveitä.

Käytännössä hyveitä tulee harjoiteltua myös huomaamatta. Kun seisot tyynesti pitkässä kassajonossa kuumassa toppatakissa, olet kehittänyt kärsivällisyyden hyvettä.

Monesti opiskelemalla uusia asioita omassa maailmankuvassa tapahtuu muutoksia, joiden myötä pystyy paremmin ymmärtämään erilaisuutta. 

Fakta on sekin, että toiset ihmiset ovat luonnostaan rohkeampia kuin toiset. Omaa luontaista taipumusta voi kuitenkin venyttää viemällä itseä vähitellen rohkeutta vaativiin tilanteisiin, mutta sen voi tehdä itselle sopivalla ja mieluisalla tavalla – ei tarvitse siis heti hypätä syvään päätyyn. 

Toistojen myötä tajuaa olevansa pian aika pitkällä rohkeuden tiellä. 

Rohkeus, joka on tosiasiassa hyve, on nostettu yhdeksi organisaatiomme keskeiseksi arvoksi. Se on mielestäni aika yllättävä, mutta raikas valinta sille, millaisia meidän virkaihmisten toivotaan TE-palveluissa olevan.

Seuraavaksi olisi hyvä keskustella tiimeissä, mitä se rohkeus meille tarkoittaa ja mahdollistavatko työyhteisön käytänteet rohkeuden hyveen toteutumisen.

Muutetaan työkulttuuria kehu kerrallaan

Palataan vielä palautteen antamiseen. Virheitä tapahtuu jossakin vaiheessa työuraa, mutta ne ovat onneksi aina korjattavissa.

Virheistä kertominen toisille, mutta myös palautteen antaminen, vaativat kuitenkin keskinäistä luottamusta. 

Oli kyseessä sitten myönteisestä, neutraalista tai korjaavasta palautteesta on mielestäni perusteltua sopia palautteen antamisen käytänteistä.

Olemme ensinnäkin erilaisia siinä, miten me palautteemme haluamme saada kollegalta tai esihenkilöltä. Sopimisen kautta vältytään myös mahdollisilta väärinymmärryksiltä, kun ymmärrämme paremmin toistemme tarpeita, tunteita ja toiveita. 

Mutta on paljon persoonaan tai tekemisen tapaan liittyviä asioita, joihin ei olemassa yhtä oikeaa vastausta. Loppujen lopuksi ympärillä olevat ihmiset, kulttuuri tai työtehtävä määrittävät, millaisia ominaisuuksia meillä toivotaan olevan ollaksemme hyviä yhteisön jäseniä. 

Palautteen antamisen kannalta tahdon nostaa jälleen opettajani pyynnön keskittyä vain vahvuuksiin. Ymmärrän hyvin, että joitakin saattaa ärsyttää pelkkiin positiivisiin puoliin keskittyminen, mutta sille on myös perusteensa.

Hyve-ajattelussa ei ole olennaista keskittyä työkaverimme paheisiin, koska kuten jo aiemmin totesin, tiedostamme ne aika hyvin jo itse.

Hyveitä ei myöskään tarvitse kenenkään keksiä, koska kaikilta niitä löytyy. Sitä paitsi on kestävämpää rakentaa työyhteisöjä hyveiden kuin paheiden varaan. 

Keväällä tulemme luomaan jokaiselle asiantuntijalle henkilökohtaisiin vahvuuksiin pohjautuvan ansioluettelon. Siihen kerätään kirjallista palautetta omilta tiimin jäseniltä ja sitä käytetään samalla henkilökohtaisena itsearvioinnin työkaluna.

Hankkeen aikana meistä jokainen saa toimia kollegamme myönteisenä peilinä. Jokaiselle työntekijälle avautuu myös tilaisuus päästä neuvottelupöytään sopimaan, miten tiimin sisällä annetaan jatkossa palautetta.

Näissä neuvotteluissa kannattaa ehdottomasti olla mukana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *