Kategoriat
kohtaanto työelämä työmarkkinat Yleinen

Asiantuntijuus muutoksessa: tietoisesti tulevaan vai miettimättä menneessä?

Asenteemme työtä kohtaan muodostuvat jokapäiväisten kokemusten kautta ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Valtion asiantuntijoiden työ on jatkuvasta muutoksesta ja tunteita herättävistä aiheista johtuen luonteeltaan uniikkia ja sisältää siksi erityisiä haasteita työympäristön sekä asenteiden kehitykselle. Aikaisempien vastoinkäymisten jäljet voivat näkyä joidenkin asiantuntijoiden asenteissa työtä ja työympäristöä kohtaan. Kysymys kuuluukin: mitä oppeja kannattaa kantaa mukana, ja mitä asenteita jättää menneeseen, jotta takaamme tulevaisuudessa asiantuntijuuden positiivisen kehityksen ja onnellisten työurien pitkäikäisyyden?

Kirjoittaja: Aino Karhu, asiantuntija, Uudenmaan TE-toimisto

Aloittakaamme aihe kahdella skenaariolla, joissa uusi asiantuntija saapuu valtion virastoon ja aloittaa työn osana olemassa olevaa tiimiä.

Skenaario 1: Asiantuntija-noviisi saapuu uutena tiimiin, jossa hänet vastaanotetaan positiivisesti ja toivotetaan tervetulleeksi. Noviisi saa hiljalleen lisää vastuuta, mutta huomaa, että hänen on vaikea ymmärtää joitakin tehtäviä pelkästään perehdytyksen pohjalta. Hän pyytää apua tiimistä, joka auttaa häntä välittömästi painottaen jatkuvaa yhdessä oppimista ja rohkeasti asioista kysymistä.

Noviisille jää hyvä kokemus avun pyytämisestä ja ongelmatilanne ratkeaa. Tiimissä alleviivataan yhdessä asiantuntijoina kasvamista, positiivisia kokemuksia ja henkilökohtaista hyvinvointia. Työntekijä ei enää pitkään ole noviisi, vaan viihtyy työympäristössä vuosia ja kasvaa todelliseksi alansa asiantuntijaksi.

Skenaario 2: Asiantuntija-noviisi saapuu uutena tiimiin, jossa hänet vastaanotetaan hyvin. Noviisi kerää vastuuta työtehtävissään, mutta huomaa, että hänen on vaikea ymmärtää joitakin tehtäviä perehdytyksen pohjalta. Hän pyytää apua tiimiltä. Avunannon sijaan kollegoiden asenne kysymiseen on kriittinen: mitäpä noviisi tietäisikään lyhyellä työkokemuksellaan, ei paljoakaan, kun kysyä pitää.

Noviisi kokee, että hänen on selvittävä yksin, ja että kysyminen on heikkouden ja osaamattomuuden merkki. Hänen kokemuksensa työstä on yksinäinen. Tiimin ilmapiiri kuormittaa niin häntä kuin kollegoita pitkällä aikavälillä. Niinpä hän voi päätyä jättämään työnsä ennen todellisen asiantuntijuuden alkua.

Näiden kahden vaihtoehdon arvottaminen vaikuttaa itsestään selvältä. Ensimmäisessä skenaariossa tiimin toiminta sekä asenne ovat yleisen ilmapiirin ja hyvinvoinnin kannalta parempi vaihtoehto, jonka on mahdollista johtaa pitkiin ja onnellisiin työuriin. Valitettavasti kaikki virkauraansa aloittavat eivät ole näin onnekkaita.

Jatkuva muutos luo haasteellisen työympäristön

Valtion virkailijoiden tehtäviin suunnitellaan jatkuvasti uudistuksia ja muutoksia. Asiantuntijuuteen kuuluukin luonnollisena osana muutoksiin sopeutuminen. Pitkän linjan asiantuntija kokea urallaan monta hänen työnsä lähes perusteellisesti uudistavaa mullistusta.

Työn ja organisaation haasteista riippumatta moni asiantuntija on pysynyt työssään ja kantaa nykyhetkessä vuosien varrelta kerättyjä tunteita ja kokemuksia, joista osa on luonnollisestikin negatiivisia. Kyseiset kokemukset värittävät helposti tekemisiämme nyt ja vaikuttavat etenkin energiaan, jota välitämme muille sanoin ja teoin työyhteisössämme.

Vähättelemättä myllerryksessä kasvaneiden asiantuntijoiden kokemuksia tai heidän valideja tunteitaan haastavasta työstä ja alati muuttuvasta työympäristöstä. Meidän asiantuntijoiden olisi tulevaisuuden kannalta hyvä pohtia tasaisin väliajoin: mitä asioita on rakentavaa kantaa mukana tulevaan, ja mitä voisi tarpeettomina jättää menneeseen. 

Miksi kantaisimme negatiivisten kokemusten raskasta viittaa edelleen sen sijaan, että antaisimme positiivisten kohtaamisten ja onnistumisten ilon keventää askeleitamme?

Kokemukset muuttavat meitä ja vaikuttavat asenteisiimme asiantuntijuudesta

Jokainen kokemus jättää jälkensä. Negatiiviset kokemukset jättävät tutkitustikin usein voimakkaamman ja pysyvämmän muistijäljen aivoihimme.

Ei olekaan siis yllättävää, jos pitkästä urasta jää toisinaan päällimmäiseksi mieleen lajitelma vaikeita kohtaamisia tai haasteellisia aikoja. Jos työ sisältää useita epäkohtia, saattaa kyseisistä epäkohdista sekä arjen haasteista keskustelu auttaa työntekijöiden jaksamaan.

Jos kokemukset työstä ovat näin aikojen saatossa värittyneet, voivat keskustelu ja asenteet muuttua huomaamattakin negatiivissävytteiseksi. Ilmapiirin ja toimintamallien kohentuessa voisi keskustelun olettaa muuttuvan hiljalleen parempaan suuntaan. Niin ei kuitenkaan aina tapahdu, sillä ilman tietoista muutoksenhakua eivät asenteet itse itseään kohenna.

Toisinaan asenteissa kuultaa käsitys asiantuntijan ammattiosaamisen kasvamisesta lähtökohtaisesti taistelun kautta. Epäilemättä onkin valtion organisaatioiden historiassa ollut kausia, jolloin asiantuntijat on taottu osaaviksi erilaisten kädenvääntöjen kautta.

Asiat ovat ehtineet kuitenkin muuttua: esimerkiksi kaikista omista työhön liittyvistä kokemuksistani ainakin 90 prosenttia on positiivisia.

Mitä työkalupakkiin ja mitä kierrätykseen

Positiivista energiaa olisi hyvä vaalia, koska sen latistaminen ja pelkkien haasteiden korostaminen luo jatkumon, jota on vuosi vuodelta vaikeampi rikkoa ja joka voi johtaa pahimmillaan uupumukseen ja työurien ennenaikaiseen päättymiseen.

Kokemuspohjan hajonta näkyy keskustelussa ja luo haasteita ilmapiirille sekä asiantuntijoiden asenteiden suotuisalle kehittymiselle. Miten työyhteisönä pystymme käsittelemään menneiden aikojen haasteet ja niistä jääneet negatiiviset tunteet niin, että validoimme pitkäaikaisten asiantuntijoiden kokemukset mutta ilman, että uusien asiantuntijoiden asenteet rakentuvat täysin menneen todellisuuden perustuksille?

Jokainen sana on valinta, kaikilla valinnoilla on merkityksensä ja tietoiset valintamme ohjaavat niin asenteiden kehittymistä kuin kasvuamme työyhteisöinä.

Virheistä ja vaikeuksista oppiminen, kollegoiden väliseen avunantoon keskittyvä yhteistyö sekä positiivisen energian voimistaminen ovat avainasemassa vakaan ja onnellisen työympäristön luomiselle.

Kun pystymme suojelemaan näitä elementtejä toimintamme perustana, takaamme asenteiden positiivisen kehittymisen, työurien pitenemisen ja asiantuntijoiden viihtymisen työpaikalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *