Kategoriat
työelämä työmarkkinat Yleinen

Anna minun auttaa sinua!

Työskentelen nuorten parissa, ja usein törmään tilanteeseen, jossa asiakas ei ole toimittanut tutkintotodistustaan TE-toimistoon ja jää siksi ilman työttömyysturvaa ja palveluita. Tämä turhauttaa etenkin silloin, kun olemme pyytäneet todistusta toistuvasti. Asiantuntija voi auttaa nuorta paljonkin esimerkiksi työnhaussa, mutta vain jos nuori hoitaa oman osuutensa. Asiantuntijan keinot herätellä nuorta ovat rajalliset.

Kirjoittaja: Iiris Ikonen, Uudenmaan TE-toimisto, asiantuntija

Aloitan työpäiväni muumimukillinen kahvia edessäni. Avaan asiakashallintajärjestelmän, ja nopealla silmäyksellä katseeni osuu uutena ilmoittautuneeseen asiakkaaseen.

Uusien asiakkaiden tilanteeseen perehtyminen on aina kiintoisaa. Erityistä nautintoa saan siitä, kun asiakkaan tilanteen kartoitettuani voin tarjota juuri hänen tarpeisiinsa täydellisesti sopivia palveluita, kuten työnhakuvalmennusta.

Kaikki palvelut eivät kuitenkaan ole tarjolla kaikille työnhakijoille. Työttömille työnhakijoille mahdollisten palveluiden kattaus on laajin.

Asiakkaani ovat pääosin alle 25-vuotiaita nuoria. Uusi asiakkaani on 20-vuotias Jesse Esimerkki. Ilmoittautumislomake tarjoaa alustavan silmäyksen asiakkaan tilanteeseen: Jesse on hiljattain päättänyt opintonsa ammatillisessa oppilaitoksessa, ja on tällä hetkellä työtön. Nuoren asiakkaan kohdalla tämä on hyvin tyypillinen tilanne.

Soitan Jesselle alkuhaastattelun merkeissä, ja koetan saada mahdollisimman hyvän kuvan hänen tilanteestaan ja siitä, miten voin häntä auttaa työnhaussa.

Tärkeintä on kuitenkin saada ensin työttömyysturva vireille. Tässä keskeistä on opintojen selvittäminen, sillä päätoiminen opiskelija ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Jos alle 25-vuotias nuori on aiemmin opiskellut, opinnot voidaan katsoa päättyneiksi vasta, kun todistukset opintojen päättymisestä on toimitettu TE-toimistoon.

Kysyn, mihin opinnot ovat päättyneet. Asiakas kertoo, että on valmistunut rakennusalan perustutkinnosta. Kerron, että opinnoista tehdään selvityspyyntö, ja ohjeistan häntä toimittamaan opintoja koskevan selvityspyynnön liitteeksi tutkintotodistuksensa. Jos hän olisi valmistunut lukiosta, pyytäisin toimittamaan sekä lukion päättötodistuksen että ylioppilastutkintotodistuksen.

Perustelen liitteiden toimittamisen tarpeellisuuden. Kuunneltuaan neuvot Jesse lupaa pirteänä toimittaa todistukset selvityspyynnön liitteiksi. Keskustelu jatkuu sujuvasti, asiakas avaa tilannettaan ja vastailee kysymyksiin reippaasti.

Hän kertoo muun muassa olevansa työtön ja hakeneensa aktiivisesti rakennustyöhenkilön töitä jo muutaman kuukauden. Hän toteaa, että kaipaisi tukea CV:n ja hakemusten kirjoittamiseen. Mielessäni kaavailen hänelle Työpolku-valmennukseen osallistumista, kun opinnot on selvitetty.

Kaikki tuntuu sujuvan mukavasti.

Mutta liitteitä ei kuulu – turhauttaa

Vastausajan umpeuduttua tarkistan toiveikkaana selvityspyynnön tilanteen. Petyn. Asiakas ei ole vastannut selvityspyyntöön. Asiakkaan etua ajatellen lähetän Jesselle tekstiviestillä muistutuksen, jossa kehotan häntä toimittamaan todistukset turvaviestipalvelun kautta.

Pidän tilannetta silmällä, mutta paria viikkoa myöhemmin totean, että liitteet uupuvat edelleen. Asiakas on saanut päätoimisen opiskelijan lausunnon – hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Opiskelijan statuksella häneltä myös sulkeutuu portti moniin työttömille mahdollisiin palveluihin.

Minua turhauttaa. Olisin halunnut auttaa.

Erityisen harmillisen tapauksesta tekee se, kuinka tyypillinen tällainen tapahtumien kulku on. Liitteiden toimittaminen on pieni vaiva ja sen voi hoitaa verkossa – helppo homma suurelle osalle nykypäivän digitaitoisista nuorista. Siitä huolimatta vain pieni osa valmistuneista asiakkaista suoriutuu tehtävästä.

Toki syitä liitteiden puuttumiselle voi olla monia.

Kenties asiakas on unohtanut vastata, tai on hukannut todistukset, tai ei osaa navigoida Oma asiointi -verkkopalvelussa. Joskus asiakas haluaa syystä tai toisesta hakea työttömyysetuuden sijasta toimeentulotukea, ja on työnhakijana vain koska Kela edellyttää sitä toimeentulotukea hakevilta.

Toisinaan asiakkaalla on mielenterveyden tai elämänhallinnan ongelmia, jotka vaikeuttavat yksinkertaisista tehtävistä suoriutumista. Kyse ei siis välttämättä ole laiskuudesta.

Mutta puhelimessa asiakas oli reipas ja hänen asiansa vaikuttivat olevan kunnossa, syy jää siis minulle pimentoon.

Mieltä jää kaihertamaan kysymys: ”Mikset anna minun auttaa sinua?”

Liitteet tulivat – onnellinen loppu

Kun käy niin, että asiakas todella toimittaakin liitteet, olen sekä helpottunut että ilahtunut.

Tämä avaa hänelle mahdollisuuden osallistua esimerkiksi Työpolku-valmennukseen, joka on erinomainen palvelu vastavalmistuneiden työnhakutaitojen kehittämiseksi.

Monesti nuori asiakas ei ole aiemmin ollut työelämässä, ja tarvitsee sekä työnhaun taitoja että itsevarmuutta työnhakuun. Kerron palvelusta puhelimessa. Kuuntelen, kun asiakkaan ääni linjan toisessa päässä kirkastuu. Asiakkaan pyynnöstä palvelu tilataan.

Päätämme puhelun molemmat tyytyväisinä. Hän sai apua tilanteeseensa. Minä pystyin auttamaan.

Nyt vähän kahvia, ja sitten soitan seuraavalle nuorelle.

Työtön työnhakija on oikeutettu työttömyysetuuteen muiden ehtojen täyttyessä. 

Päätoiminen opiskelija ei yleensä ole oikeutettu työttömyysetuuteen; poikkeuksia ovat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella sekä (yli 25-vuotiaiden asiakkaiden kohdalla) lyhytkestoiset alle kuuden kuukauden kestoiset opinnot, joista on sovittu TE-toimistossa. 

Nuorten opinnot voidaan katsoa päättyneiksi vasta, kun todistukset on toimitettu TE-toimistoon. Tästä syystä kyseisten liitteiden toimittaminen on tärkeää. Jos opinnot ovat päättyneet eroamiseen, tarvitaan nähtäville erotodistus.